algemene voorwaarden

D.C. Cleaning Service

schoonmaakbedrijf

algemene voorwaarden

 

  • alle opdrachten moeten ten laatste 2 weken voor de gewenste datum aangevraagt worden.
  • bij het annuleren van opdrachten wordt verwacht dat het tenlaatste 48uur op voorhand wordt doorgegeven.
  • voor het uitvoeren van 1 opdracht wordt er geen contract opgesteld, bij meer dan 1 opdracht wordt er wel een contract opgesteld.
  • voor mede-contract (btw-verlegd) gelieve dit te melden bij offerte/contract aanvraag.
  • alle facturen moeten betaald worden binnen de 20 kalenderdagen na factuurdatum. betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10% alsmede een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag(met een minimum van 25€) als schadebeding.
  • bij het stopzetten van een contract wordt verwacht dat dit 3 maanden voor eind datum wordt doorgegeven zoniet word het stilzwijgten verlengt .
  • bij een schoonmaak van een oplevering wordt geeist dat de woning volledig af is en er niemand meer aanwezig is voor werken uit te voeren, als dit wel gebeurt wordt de schoonmaak stopgezet.
  • de datums die vast staan voor vakantieverhuur zijn niet beschikbaar voor andere opdrachten